Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

 

Als bezoeker van deze website ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Met elke verwijzing naar DDG bedoelen we DDG nv, zijn dochterondernemingen of partners.

DDG nv | BE 0419.965.458

Kolonel Begaultlaan 43/2
3012 Leuven-Wilsele
+32 16 22 24 94

Recht op één kopie

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. Je wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan. Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

Je wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag je uitsluitend doen met de toestemming van DDG. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we je graag geven. Al kan DDG dit jammer genoeg niet altijd garanderen. DDG heeft het recht om op ieder moment informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Je gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Ze bevat links naar sites van derden. DDG is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Hoe we met jouw privacy omspringen

We doen al het mogelijke om de wetgeving rond privacy te respecteren, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar. Persoonlijke informatie kan steeds gevraagd worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt om jouw vragen te beantwoorden, voor administratieve doeleinden of om jou een nieuwsbrief te mailen als je hiervoor inschrijft. In geen enkel geval wordt deze informatie doorgegeven aan derden.

De gegevens die we van onze klanten bewaren:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Data (installatie, onderhoud … )

Als we persoonlijke gegevens over jou hebben en als je dat wenst, mag je die informatie inkijken, laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact op.

Alle informatie wordt ook veilig opgeslagen.

Toch klachten over de wijze waarop wij met jouw privacy omgaan? Hiervoor kun je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het gebruik van cookies

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 03/06/2020 door Cookiebot: